Leki do zwalczania warrozy:

W roku 2012 nasze koło będzie leczyć pszczoły lekami BIOWAR, BAYWAROL i APIWAROL AS.


Matki pszczele dotowane, każdy pszczelarz zamawia indywidualnie z n/w pasiek hodowlanych:
Pszczelarz w danym sezonie nie może zakupić więcej matek i odkładów pszczelich łącznie niż 50% liczby posiadanych rodzin pszczelich.
Matki pszczele i odkłady:

Jak uzyskać dotacje na matki pszczele i odkłady?

1. Zamówić i zakupić matki pszczele (odkłady) u hodowcy.
2. Dostarczyć do Skarbnika RKP przekaz pocztowy wypisany na WZP Gdańsk. (zobacz wzór przekazu pocztowego)
3. Dostarczyć do Skarbnika RKP fakturę wystawioną przez hodowcę na WZP Gdańsk.
4. Dostarczyć do Skarbnika RKP świadectwo pochodzenia matek (odkładów) wystawione przez hodowcę.
5. Dokumenty te należy dostarczyć niezwłocznie po zakupie nie przekraczając wyznaczonego terminu 10.07.2011.