Rejonowe Koło Pszczelarzy w Słupsku zrzesza 104 pszczelarzy z terenu dawnego województwa słupskiego (dane na 31.12.2011r.).W strukturach organizacyjnych RKP Słupsk podlega Wojewódzkiemu Związkowi Pszczelarzy w Gdańsku, który jest dobrowolną, niezależną, samorządną, społeczno-zawodową organizacją pszczelarzy.

Statutowymi zadaniami Koła są :
- rozwijanie gospodarki pasiecznej;
- szerzenie oświaty pszczelarskiej;
- czuwanie nad przestrzeganiem przez pszczelarzy etyki zawodowej;
- prowadzenie ewidencji członków.

Władzami Koła są:
- Walne Zebranie Członków;
- Zarząd;
- Komisja Rewizyjna;
- Sąd Koleżeński.

Oprócz działalności statutowej nasze Koło organizuje i prowadzi:
- szkolenia dla pszczelarzy;
- współpracę z pszczelarzami niemieckimi z Księstwa Herzogtum Lauenburg;
- imprezy o charakterze pszczelarskim;
- wycieczki krajowe i zagraniczne.
- działalność charytatywną

Szkolenia dla pszczelarzy

W każdym roku organizujemy jedno lub dwa szkolenia dla pszczelarzy.

Szkolenie zimowe (luty), którego tematykę dobieramy uwzględniając wnioski i zapotrzebowanie pszczelarzy. W ramach tego szkolenia prezentujemy filmy z zakresu gospodarki pasiecznej, omawiamy sprawy hodowlane, tematykę leczenia chorób pszczół oraz najważniejsze sprawy organizacyjne.

Szkolenie letnie (sierpień) organizujemy w pasiekach członków Koła. Na szkoleniu prezentujemy tematykę hodowlaną, praktyczne zabiegi przy rodzinach pszczelich, zapraszamy wykładowców zapoznających nas z najnowszymi osiągnięciami pszczelarstwa. Szkolenie kończymy biesiadą przy ognisku (grillu), na której podsumowujemy miniony sezon pasieczny.

Podstawowe szkolenie pszczelarzy

W dniach 06, 13, 20, 27.03.2010r. w Centrum Kształcenia Praktycznego w Słupsku odbył się kurs w oparciu o środki pochodzące z budżetu państwa i Komisji Europejskiej w ramach projektu nr 107/2009.
W szkoleniu uczestniczyło ponad 60 pszczelarzy ze Słupska, Bytowa, Lęborka i innych miejscowości regionu.

Certyfikat Jakości Miodu

Nasze Koło przykłada dużą wagę do dbałości o jakość miodu. W tym celu uchwaliliśmy regulamin, w którym chętni pszczelarze zobowiązują się do rygorystycznego dbania o jakość miodu, a w zamian za to Koło poręcza tą jakość przyznając pszczelarzowi certyfikat.
Certyfikat ten umieszcza się na pokrywce słoika z miodem, oprócz indywidualnej etykiety pszczelarza. Potencjalnych nabywców miodu z regionu słupskiego poinformowaliśmy o tym działaniu poprzez Radio Koszalin, publikację w gazecie Nasze Miasto oraz podczas "Miodowej Niedzieli" zorganizowanej na Jarmarku Gryfitów w Słupsku. Certyfikat cieszy się dużym uznaniem pszczelarzy, a słoiki z naklejonym certyfikatem są chętnie kupowane.
Wszyscy pszczelarze zrzeszeni w Rejonowym Kole Pszczelarzy w Słupsku mają pasieki pod nadzorem lekarza weterynarii.Imprezy pszczelarskie

Dzień Świętego Ambrożego - patrona pszczelarzy jest okazją do podsumowania minionego sezonu pszczelarskiego przy szklanecce miodu pitnego i słodkościach. Organizujemy go około 7 grudnia dla wszystkich pszczelarzy naszego Koła. Spotkanie uatrakcyjniamy o prezentacje multimedialne lub filmy o tematyce pszczelarskiej. Omawiamy również sprawy organizacyjne.
Karnawałowa Podfruwajka Pszczelarska - zabawa karnawałowa, organizowana od 2005r. każdego roku w styczniu, dla pszczelarzy i sympatyków pszczelarstwa. Duża liczba uczestników (około 80 osób) świadczy o zapotrzebowaniu na dobrą zabawę.
Wojewódzkie Święto Pszczelarzy - wrzesień 2009, m. Jezierzyce. Bardzo duża impreza pszczelarska, na której swoją obecnością zaszczycili nas również pszczelarze niemieccy.Szkolenie letnie sierpień 2010 - "Praktyczna wymiana matek pszczelich". Szkolenie odbywało sie na pasiece u p. Jana Szewca w Bolesławicach.Pomagamy potrzebującym

Nasze Koło tworzy "Bank Miodu". Każdy chętny pszczelarz oddaje jeden raz w roku jeden słoik miodu do "Banku Miodu". Zebrany miód jest przekazywany dla dzieci z domów dziecka, dla fundacji zajmujących się dziećmi niepełnosprawnymi oraz dla osób starszych w domach spokojnej starości.
Na ten cel przekazywane są również pieniądze z tomboli organizowanej w Niemczech przez pszczelarza Petera Rowera oraz ze sprzedaży prac plastycznych dzieci na organizowanych przez Koło imprezach.