Początki pracy związkowej sięgają roku 1949, w którym to Antoni Smolarz utworzył Sekcją Pszczelarską przy Spółdzielni Kółek Rolniczych w Bruskowie Wielkim.


     Na przełomie lutego i marca 1950r. odbył się pierwszy kurs pszczelarski zorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Słupsku, który zgromadził przeszło 60 uczestników.

     Kursy pszczelarskie były organizowane również w latach 60-tych.
W dniach 16.02.-1.03.1956r. w Technikum Rolniczym w Słupsku przeprowadzono kurs pszczelarski zorganizowany przez Ministerstwo Rolnictwa w Warszawie. Kierownikiem kursu był Antoni Smolarz.
     Oprócz działalnosci szkoleniowej Członkowie Koła uczestniczyli w wielu wycieczkach organizowanych przez Koło. (na zdjeciu prezes Koła - Wiesław Święch)     Rejonowe Koło Pszczelarzy w Słupsku w swojej historii miało różne nazwy:
1949 - 1978 Sekcja Pszczelarska przy SKR Słupsk


12.03.1978 - 21.03.1982 Koło Pszczelarzy w Słupsku


21.03.1982 - 1999 Koło Pszczelarzy Miasta i Gminy Słupsk

1999 - 21.03.2004 Koło Pszczelarzy w Słupsku

od 21.03.2004 Rejonowe Koło Pszczelarzy w Słupsku     Funkcję prezesa Koła pełnili:

1949 - 1975 Antoni Smolarz


1975 - 25.03.1979 Jan Michalczyk


25.03.1979 - 21.03.1982 Stanisław Poświat


21.03.1982 - 21.03.2004 Wiesław Święch


21.03.2004 - 22.01.2012 Leszek Onisiewicz


od 22.01.2012 - Zbigniew Wiąckiewicz