Warunki przyjęcia nowych członków do Rejonowego Koła Pszczelarzy w Słupsku.
- przedstawić decyzję wraz z nadanym numerem identyfikacyjnym pasieki wystawioną przez Powiatowego Lekarza Weterynarii;
- opłacić wpisowe do Koła w wysokości 35zł od osoby (jednorazowa wpłata przy zapisywaniu się do Koła);
- opłacić składkę roczną w wysokości 40zł od osoby (dane na rok 2011);
- opłacić składkę produkcyjną (ulową) w wysokości 2zł od 1 rodziny pszczelej (dane na rok 2011);
- wypełnić i oddać Sekretarzowi Koła ankietę osobową (dostępna u Sekretarza).
Po spełnieniu powyższych warunków i uzyskaniu pozytywnej akceptacji Zarządu Koła - kandydat staje się pełnoprawnym członkiem RKP Słupsk.