konto RKP: 51 1020 4649 0000 7802 0144 3365

prezes:
Zbigniew WIĄCKIEWICZ
tel: (59) 814 32 44 (w godz. 20-23)
email: z-i-wiackiewicz@wp.pl

wiceprezes:
Dariusz CYLUPA
tel: 605 408 620
email: cylupa@poczta.onet.pl

skarbnik:
Wojciech MATIAS
tel: 662 029 463
email: wojmatias@wp.pl

sekretarz:
Mirosław FIKIER
tel: 504 315 520
email: miroslaw.fikier@poczta.onet.pl

członek zarządu:
Jan SZEWC
tel: 602 523 274
email: ircia31@wp.pl