W 2008 roku, pszczelarze RKP w Słupsku wybrali zarząd w składzie:


prezes: Zbigniew WIĄCKIEWICZ

wiceprezes: Dariusz CYLUPA

skarbnik: Wojciech MATIAS

sekretarz: Mirosław FIKIER

członek zarządu: Jan SZEWC